Ensiapu­koulutukset yrityksille ja yksityisille

Osaatko toimia oikein hätätilanteessa? Kuka tahansa meistä voi joutua työssään tai vapaa-ajalla tilanteeseen, jossa on sattunut onnettomuus tai sairaskohtaus. Tilanne tulee aina yllättäen ja siksi jokaisen kansalaisvelvollisuus on pystyä auttamaan hätätilanteessa. Ajoissa ja oikein aloitettu ensiapu voi pelastaa ihmishengen. Sostea Oy järjestää ensiapukoulutuksia. Tutustu toimintaamme ja varaa yrityksellesi tai itsellesi paikka ensiapukurssiltamme.

Ensiapu­valmius työ­paikoilla

Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmius tarkoittaa mm. työpaikan riskeihin ja työntekijämäärään nähden riittävää valmiutta aloittaa ensiavun antaminen asianmukaisilla ensiapuvälineillä, sekä riittävää määrää koulutuksen saanutta henkilökuntaa. Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia yrityksen riittävästä ensiapuvalmiudesta (työturvallisuuslaki (738/2008, 46§).

Ensiapu­kurssit työ­paikoilla

Tarjoamme ensiapukoulutusta yrityksille ja muille organisaatioille. Autamme myös työpaikan/ toimintaympäristön ensiapuvalmiuden ja ensiapuvälinetarpeen määrittämisessä. Kouluttajana toimii kouluttajalisenssin omaava ensiapukouluttaja (ETK) ja kurssilta on mahdollista saada korttitodistus, joka on voimassa 3 vuotta. Kurssista mahdollisuus saada kelavähennys.

Miten kurssi järjestetään?

  • Koulutus järjestetään yrityksen tiloissa.
  • Kurssit voidaan pitää joko koko päivän kestävinä koulutuksina (8 h) tai jakaa neljän tunnin jaksoihin.
  • Koulutukset sisältävät paitsi luentoja, myös paljon käytännön harjoituksia.

Ensiapu­kurssien tilaukset ja tiedustelut

sostea

Kurssi­tarjonta

  • Hätäensiapu­kurssi (4 h)
  • Hätäensiapu­kurssi (8 h)
  • Ea1 (16 h)
  • Ea2 (16 h)

Kaikilta kursseilta on mahdollisuus saada korttitodistus, joka on voimassa kerrallaan 3 vuotta.

Hätäensiapu­kurssi (4 h)

Hätäensiapukurssilla opitaan henkeä pelastava hätäensiapu. Kurssiaiheita esimerkiksi: Tajuttoman potilaan ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä ja suuret verenvuodot.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa koulutusta/kokemusta.

Hätäensiapu­kurssi (8 h)

Hätäensiapukurssilla opitaan henkeä pelastava hätäensiapu. Käsittelemme esimerkiksi: Verenvuodot, tajuttoman potilaan ensiapu, peruselvytys ja vierasesine hengitysteissä. Kahdeksan tunnin kurssi voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaiseksi, esim lasten ensiapukurssi, ammattiautoilijan kurssi jne. 

Osallistua voi ilman aiempaa koulutusta/kokemusta.

Ea1 (16 h)

Ensiavun peruskurssilla opitaan henkeä pelastavan ensiavun lisäksi toimimaan oikein mm. sairauskohtaustilanteissa, palovammojen sattuessa, nyrjähdysten ja murtumien sattuessa, sekä myrkytystilanteissa.

Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tai koulutusta.

Ea2 (16 h)

Ensiavun syventävissä opinnoissa syvennetään jo aiemmin opittuja aiheita. Käymme lävitse haasteellisempia ensiaputilanteita, monipotilastilanteita ja kurssiaiheita voidaan räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan.

Huomioi! Kurssille osallistuminen edellyttää voimassaolevaa Ensiavun peruskurssin todistusta.