Sosiaalipalvelut

Sostea Oy järjestää osaavaa sosiaalipalvelua. Järjestämme ammatillista tukihenkilötoimintaa, perhetyötä sekä lastensuojelun jälkihuoltoa, jossa löydämme nuoren tien työhön, opiskeluun tai harrastustoimintaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää sosiaalipalvelujen ammattilaiselta. Toimintaperiaatteenamme on tuottaa palveluita luottamuksella ja lämmöllä:

  • Palvelumme sisältää laadukkaan kirjauksen ja raportoinnin.
  • Toimintamme on avointa, mutta luottamuksellista.
  • Laskutamme vain toteutuneista tunneista.

Tilaukset ja tiedustelut


sostea oy

Markus Kopsala

Sosiaali-, terveys- ja koulutus-/sosiaalipalvelut

markus.kopsala@sostea.fi

Ammatillinen tukihenkilö­toiminta

Ammatillisen tukihenkilökuntamme tavoitteena on toimia turvallisena ja luotettavana aikuiskontaktina lapselle tai nuorelle sekä antaa vanhemmille tukea vanhemmuuteen. Käytännössä toimintamme on yhdessä tekemistä, harrastamista tai vaikka asioiden hoitamista tai sidosryhmien kanssa asioimista. Tavoitteenamme on olla ja toimia yhdessä, vahvistaen siten yksilön omia voimavaroja ja arjessa toimeen tulemista. Yhteisenä päämääränämme on asiakkaan voimaistuminen toimimaan mahdollisimman itsenäisesti omassa elinympäristössään.

Perhetyö

Perhetyössä tuemme lapsen, nuoren ja vanhempien päivittäistä hyvinvointia. Tavoitteenamme on vahvistaa perheen voimavaroja ja tukea lapsen ja vanhempien välistä tai vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta. Perhetyö on aina prosessi, jossa kunnioitetaan ja arvostetaan kutakin asiakasperhettä. Toimintamme on tavoitteellista ja tavoitteet ovat perheen ja tilaajan kanssa yhdessä sovittuja.

Jälkihuolto

Tarjoamme täysi-ikäistyville nuorille jälkihuoltopalvelua, jonka tavoitteena on integroida nuori yhteiskuntaan ja auttaa häntä löytämään oma paikkansa maailmassa. Tavoitteenamme on yhdessä nuoren kanssa etsiä hänelle opiskelupaikka, työpaikka tai mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Ohjaamme nuorta pärjäämään itsenäisesti ja hänen kanssaan harjoitellaan itsenäisen elämän avaintaitoja.